TOIMITILOJEN UUDISTUMISEN VUOSI 2019

Talousarviovuosi on toimitilojen uudistamisen suunnittelun ja päätösten tekemisen vuosi ja toivottavasti myös jo rakentamisen vuosi. Kaikki siihen liittyvät asiat tulevat sävyttämään kaikilla työaloilla Nakkilan seurakunnan elämää ja toimintaa koko vuoden ajan. Hyvät ja toimivat kokoontumistilat ja työntekijöiden työtilat ovat työn ja toiminnan peruslähtökohtia. Kahden lähekkäin sijaitsevan toimitilan (seurakuntakoti ja seurakuntakeskus) omistaminen ei ainakaan pitkällä tähtäyksellä tunnu järkevältä. Seurakuntakoti tulisi joka tapauksessa sijaintinsa puolesta säilyttää seurakunnan omistuksessa ja tehdä siihen vuosittain tarpeen vaativaa välttämätöntä korjausta. Juhlasali tulisi myös säilyttää seurakuntakodissa. Samoin kiinteistötyöntekijöiden työtilat tulisi säilyttää seurakuntakodissa lähellä varsinaista työtä. Seurakuntakodissa on myös paljon varastotilaa ja tilat diakoniatyölle EU-ruokajakoon.

Uuden mahdollisuuden muille toimitiloille toisivat hyvän suunnittelun ja toteutuksen kautta vuokratilat Nakkilan keskustasta.

Kirkkovaltuusto päätti 12.12.2018 kartoittaa Nakkilan keskustassa vuokrattavana olevat tilat. Seurakuntakodilla päätettiin tehdä välttämättömät korjaukset. Seurakuntakeskus päätettiin myydä.

Kirkon tehtävä on aina ollut ja on edelleen tunnustuksensa mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.  Nakkilan seurakunnan tehtävä on saattaa ihmiset “Nakkilan kirkon vaiheilla“ sanan ja sakramenttien vaikutuspiiriin siten, että heissä syntyy ja pysyy voimassa usko kolmiyhteiseen Jumalaan ja kasvaa vastuu lähimmäisistä.

Nakkilan seurakunnan tehtävän sisältö kuvastuu seurakunnan päivitettävästä strategiasta vuoteen 2023 ”Kohti vuotta 2023”. Samalla tavoin kuin Nakkilan kirkko rakennuksena on keskellä kylää ja näkyy kauas, on seurakunnan tehtävä yhtäältä kutsua ihmisiä sanan kuuloon kirkon vaiheille ja toisaalta erityisesti ulottaa evankeliumin ilosanoman välittäminen ihmisten elämän keskelle. 

Tulevan vuoden toiminta noudattaa pääosin hyväksi todettuja muotoja.  Eri työmuodot keskittyvät toiminnassaan perustehtävän toteuttamiseen sekä eri ikäryhmien tavoittamiseen tapahtumien välityksellä. Toiminnan tukena ovat vuoden 2019 alkupuolella valittavat vastuu- ja työryhmät.

Tiedotukseen ja viestintään kiinnitetään edelleen painoarvoa. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt tiedotus- ja viestintäsuunnitelman, johon ei ole tiedossa olevia muutoksia. Seurakunta järjestää monenlaista toimintaa eri ikäryhmille. On tärkeää, että seurakuntalaiset saavat myös tiedon tästä tarjonnasta. Seurakunnan oma tiedotuslehti ”Kirkon vaiheilla” julkaistaan 4 kertaa vuoden aikana ja jaetaan suunnitelman mukaan Postin jakelussa jokaiseen talouteen Nakkilan kunnan alueella, joissa ei postilaatikossa ole kieltoa mainospostin jakamisesta.

Verkossa tapahtuvaan viestintään kiinnitetään myös erityistä huomiota. Uutena viestintämuotona avautui vuoden 2018 loppupuolella verkkokirkko, jonka välityksellä on mahdollisuus kuunnella jumalanpalveluksia Nakkilan kirkosta suorina lähetyksinä. Kotisivuja kehitetään myös koko ajan kaikkien työmuotojen yhteisenä projektina.

Vuonna 2012 Annikki ja Väinö Levolalta saatiin testamentilla merkittävä lahjoitus. Testamentin ehtojen mukaan perustettiin säätiö pitämään omaisuudesta huolta. Rahat ovat Nakkilan seurakunnan käyttöön tarkoitettuja. Varoista avustetaan vuosittain kristillistä lähetystyötä kehitysmaissa. Säätiön omaisuus kirjanpidossa 31.12.2017 oli 669 549 €. Seurakunnan kirjanpidossa oli 31.12.2017 edellisten vuosien ylijäämiä jäljellä 476 038 €.

Kirkon julkisivukorjaus toteutettiin vuonna 2014. Korjausta varten otettua lainaa on 31.12.2018 jäljellä 513 000 €.

Kirkkovaltuuston linjausten mukaan säätiön varoja käytetään talousarvion tasapainottamiseen vuosittain kirkon julkisivukorjauksen poistojen verran. Talousarvioon sisältyy säätiön avustus 70 000 €.

Merimaan leirikeskuksen myyntiä jatketaan. Talousarvion satunnaisiin tuloihin on kirjattu myyntivoitto 170 000 €, joka arvioidaan saatavan leirikeskuksen myynnistä. Investoinneissa on varattu seurakuntakodin katon korjaukseen 50 000 € ja seurakuntakodin korjaussuunnitteluun 5 000 €. Toimitilojen vuokrakuluihin on varattu 60 000 €. Seurakuntakeskuksen tasearvon alentamiseksi on tehty 90 000 euron suuruinen kertapoisto.

Seurakunnan vuoden 2019 talousarvion vuosikate on plussalla 101 871 €.  Talousarvion ylijäämä on 7 002 €.  Talousarvio perustuu 1,75 % suuruiseen kirkollisveroon.

Kirkollisverotulojen on arvioitu pysyvän vuoden 2018 tasolla.  Kirkollisverotulot ovat 1 189 000 €.  Valtionrahoituksen arvioidaan vuonna 2018 olevan 108 000 €. Talousarvion toimintatuotot ovat 119 580 € ja toimintakulut 1 216 209 €. 

Talousarvion vuodelle 2019 löydät tältä sivulta alempaa

Kohti vuotta 2020 - Nakkilan seurakunnan strategia

PowerPoint-diat strategiasta löydät täältä.

Kohti vuotta 2020 - Nakkilan seurakunnan strategia yhteenveto

/documents/10426901/15080762/Kohti+vuotta+2020+-+Nakkilan+seurakunnan+strategia+yhteenveto/8498af50-cda8-4a2f-2383-a08a6bb8c19d

Talousarvio 2019 sivut 1-14

/documents/10426901/15080762/Talousarvio+2019+sivut+1-14/fd6bd687-74b8-5ffd-0f06-daa8dfed4c17

Talousarvio 2019 sivut 15-28

/documents/10426901/15080762/Talousarvio+2019+sivut+15-28/dd759e75-c1dd-c476-19cf-311a96ac692e

Talousarvio 2019 sivut 29-40

/documents/10426901/15080762/Talousarvio+2019+sivut+29-40/57c55713-9531-4d31-e9f3-06afd3d151dc

Talousarvio 2019 sivut 41-54

/documents/10426901/15080762/Talousarvio+2019+sivut+41-54/ac62c706-3c5a-7a37-0d4f-49330e6f5007

Talousarvio 2019 sivut 55-68

/documents/10426901/15080762/Talousarvio+2019+sivut+55-68/f9b44fc2-1625-37c8-1a56-17440703fe13

Talousarvio 2019 sivut 69-85

/documents/10426901/15080762/Talousarvio+2019+sivut+69-85/78f91969-bda5-3f31-577e-e0c0779f81b5

Tilinpäätös 2018 sivut 1-6

/documents/10426901/15080762/Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+2018+sivut+1-6/ca81ef3a-0049-07e9-cbb0-ce16c0212d1d

Tilinpäätös 2018 sivut 7-18

/documents/10426901/15080762/Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+2018+sivut+7-18/87653805-7bf2-855d-7dd2-1e3fb3d4041e

Tilinpäätös 2018 sivut 19-38

/documents/10426901/15080762/Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+2018+sivut+19-38/3d4d946c-5175-5ae3-a158-2cbb70f881c8

Tilinpäätös 2018 sivut 39-53

/documents/10426901/15080762/Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+2018+sivut+39-53/e14574bd-574e-ffb8-f09d-4105e9134424

Tilinpäätös 2018 sivut 54-62

/documents/10426901/15080762/Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+sivut+54-62/43900e6c-08f5-b7dd-9403-cbb812d61146

Tilinpäätös 2018 sivut 63-73

/documents/10426901/15080762/Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+2018+sivut+63-73/772fbbc8-b375-2715-34e4-eb84c0ecae9a

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 sivut 1-6

/documents/10426901/15080762/Toimintakertomus+2017+sivut+1-6/cbf4af0a-d268-9756-0550-867df099250d

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 sivut 7-18

/documents/10426901/15080762/Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+ja+toimintakertomus+2017+sivut+7-18/a2d8601c-9e5b-d6cd-263c-20be88fba782

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 sivut 19-38

/documents/10426901/15080762/Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+ja+toimintakertomus+2017+sivut+19+-+38/106db91d-00d9-06c0-0041-8a4e49f98f87

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 sivut 39-53

/documents/10426901/15080762/Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+ja+toimintakertomus+2017+sivut+39-53/448014a7-0e16-05b5-4e4b-c787d5cc30ae

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 sivut 54-62

/documents/10426901/15080762/Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+ja+toimintakertomus+2017+sivut+54-62/ad90ef9e-3af4-ea7e-2cfd-8dfecff0b064