2018 – HENKILÖVAIHDOSTEN JA REMONTOINNIN VUOSI

 

Vuoden 2018 toiminta noudattaa pääosin hyväksi todettuja muotoja.  Eri työmuodot keskittyvät toiminnassaan perustehtävän toteuttamiseen sekä eri ikäryhmien tavoittamiseen tapahtumien välityksellä. Toiminnan tukena ovat perustetut vastuu- ja työryhmät.

 

Tiedotukseen ja viestintään kiinnitetään edelleen painoarvoa. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt tiedotus- ja viestintäsuunnitelman, johon ei ole tiedossa olevia muutoksia. Seurakunta järjestää monenlaista toimintaa eri ikäryhmille. On tärkeää, että seurakuntalaiset saavat myös tiedon tästä tarjonnasta. Seurakunnan oma tiedotuslehti ”Kirkon vaiheilla” julkaistaan 4 kertaa vuoden aikana ja jaetaan suunnitelman mukaan Postin jakelussa jokaiseen talouteen Nakkilan kunnan alueella, joissa ei postilaatikossa ole kieltoa mainospostin jakamisesta.

 

Verkossa tapahtuvaan viestintään kiinnitetään myös erityistä huomiota. Seurakunnan kotisivuja kehitetään koko ajan kaikkien työmuotojen yhteisenä projektina. Samoin seurakunta on mukana sosiaalisessa mediassa.

 

Vuoden 2018 isoja asioita ovat toisaalta seurakuntatalojen korjaukset ja toisaalta henkilövaihdokset. Vuoden aikana selvitetään kumpi talo, sisätilaongelmista kärsinyt seurakuntakeskus, vaiko seurakuntakoti on kannattavampaa korjata. Kahden talon korjaukseen ja ylläpitoon eivät verovarat riitä.

 

Samoin tulevana vuonna on tarkoitus myydä purettavaksi kosteusvaurioitunut Hormiston rukoushuone. Rukoushuonetta ei kannata remontoida, koska sen käyttö on niin vähäistä.

 

Työntekijöistä kasvatustyöntekijä Pirkko-Liisa Metsäranta-Viljanen ja lastenohjaaja Terttu Mikola jäävät eläkkeelle tulevan vuoden aikana. Kasvatustyöhön palkataan kokoaikainen viranhaltija. Vielä on tarkoitus löytää pitkään sijaisten hoidossa olleeseen diakonityöntekijän virkaan vakinainen viranhaltija.

 

Nakkilan seurakunta sai vuonna 2012 merkittävän lahjoituksen. Annikki ja Väinö Levola olivat testamentanneet koko omaisuutensa seurakunnalle. Testamentin ehtojen mukaan perustettiin säätiö pitämään omaisuudesta huolta. Rahat ovat seurakunnan käyttöön tarkoitettuja. Varoista avustetaan vuosittain kristillistä lähetystyötä kehitysmaissa. Säätiön omaisuus kirjanpidossa 31.12.2017 oli 665 647 €. Seurakunnan kirjanpidossa oli 31.12.2017 edellisten vuosien ylijäämiä jäljellä 476 038 €.

 

Kirkon julkisivukorjaus toteutettiin vuonna 2014. Korjausta varten otetusta lainasta on 31.12.2017 maksamatta 560 000 €.

 

Kirkkovaltuuston linjausten mukaan säätiön varoja käytetään talousarvion tasapainottamiseen vuosittain kirkon julkisivukorjauksen poistojen verran. Talousarvioon sisältyy säätiön avustus 70 000 €. Merimaan leirikeskuksen myyntiä jatketaan. Merimaan alueelle on vireillä yleiskaavan muutos, joka mahdollistaa Merimaan jakamisen kolmeen erilliseen tilaan. Hormiston rukoushuone on poistettu käytöstä.

Vuoden 2018 talousarvio perustuu 1,75 %: n suuruiseen kirkollisveroprosenttiin. Vuosikate on plussalla 177 114 €.  Talousarvio on 236 € ylijäämäinen. Talousarvion tasapainottamiseen on käytetty säätiön varoja 70 000 €.

 

Kirkollisverotulojen kasvuksi on arvioitu 1.1.2017 toteutettu veroprosentin noston aiheuttama lisäys.  Kirkollisverotulot ovat 1 189 000 €.  Valtion korvauksen arvioidaan vuonna 2018 olevan 108 000 €.

 

Investointiosaan on kirjattu seurakuntakeskuksen/seurakuntakodin peruskorjauksen suunnitteluun 50 000 € ja kirkon ovien lukituksen uusimiseen 5 000 €.

Talousarvion kokonaisuudessaan löydät tältä sivulta alempaa.

Vuoden 2017 tilinpäätös muodostui huomattavasti ennakoitua paremmaksi. Tilinpäätös oli 2 769 € ylijäämäinen. Suunniteltua paremman tuloksen muodostumiseen vaikutti säätiöltä saatu avustus 65 000 € talousarvion tasapainottamiseen sekä henkilöstö- ja kiinteistömenojen jääminen arvioitua pienemmiksi.

 

Kohti vuotta 2020 - Nakkilan seurakunnan strategia

PowerPoint-diat strategiasta löydät täältä.

Kohti vuotta 2020 - Nakkilan seurakunnan strategia yhteenveto

/documents/10426901/15080762/Kohti+vuotta+2020+-+Nakkilan+seurakunnan+strategia+yhteenveto/8498af50-cda8-4a2f-2383-a08a6bb8c19d

Talousarvio 2018 sivut 1-13

/documents/10426901/15080762/Talousarvio+2018+sivut+1-13/cecbda14-b1aa-e540-54d5-332f7adf4243

Talousarvio 2018 sivut 14-27

/documents/10426901/15080762/Talousarvio+2018+sivut+14-27/4d1562d7-3cc8-a482-444d-f16ecd1d817e

Talousarvio 2018 sivut 28-39

/documents/10426901/15080762/Talousarvio+2018+sivut+28-39/f3bf483e-2ebb-c27a-ca85-e8ec11b97712

Talousarvio 2018 sivut 40-53

/documents/10426901/15080762/Talousarvio+2018+sivut+40-53/9d3f5e4f-d5c2-caad-b6a5-9606bdbe3595

Talousarvio 2018 sivut 54-67

/documents/10426901/15080762/Talousarvio+2018+sivut+54-67/2ed13bc1-81cb-3cb0-c52d-789d495437fa

Talousarvio 2018 sivut 68-84

/documents/10426901/15080762/Talousarvio+2018+sivut+68-84/38129bfc-4e65-17a7-ac70-c75c027c2e1f

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 sivut 1-6

/documents/10426901/15080762/Toimintakertomus+2017+sivut+1-6/cbf4af0a-d268-9756-0550-867df099250d

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 sivut 7-18

/documents/10426901/15080762/Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+ja+toimintakertomus+2017+sivut+7-18/a2d8601c-9e5b-d6cd-263c-20be88fba782

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 sivut 19-38

/documents/10426901/15080762/Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+ja+toimintakertomus+2017+sivut+19+-+38/106db91d-00d9-06c0-0041-8a4e49f98f87

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 sivut 39-53

/documents/10426901/15080762/Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+ja+toimintakertomus+2017+sivut+39-53/448014a7-0e16-05b5-4e4b-c787d5cc30ae

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 sivut 54-62

/documents/10426901/15080762/Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+ja+toimintakertomus+2017+sivut+54-62/ad90ef9e-3af4-ea7e-2cfd-8dfecff0b064