risti kädessä

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Jumalanpalveluselämä

Sunnuntaina, pyhäpäivänä, vietetään koko seurakunnan juhlaa, jumalanpalvelusta.  Se on viikon päätapahtuma.  Käytännössä suomalaiset eivät ole kovinkaan innokkaita kirkossakävijöitä, vaan sunnuntain jumalanpalveluksiin osallistuu maassamme säännöllisesti vain pieni osa seurakunnan jäsenistä.

Kuitenkin seurakunnan jumalanpalveluselämä pitää sisällään paljon muutakin kuin vain sunnuntain pääjumalanpalvelukset.  Jumalanpalveluselämään laajemmin käsitettynä kuuluvat erilaiset kirkollisten juhlapyhien ja erityisryhmien jumalanpalvelukset, erilaiset hartaustilaisuudet ja vaikkapa kirkolliset toimitukset ja eri tilanteissa vietetyt rukoushetket.  

Jumalanpalveluselämän sisällöllisen rungon muodostaa kirkkovuosi, jossa seurataan Jeesuksen elämän ja kirkon elämän eri vaiheita alkaen adventista päättyen tuomiosunnuntaihin.  Jokaisella pyhällä ja viikolla on oma kirkkovuoden mukainen aiheensa. Kirkkovuoden sisällöstä katso tarkemmin Suomen ev.lut kirkon kotisivuilta.

Suomen luterilaisessa kirkossa on viime vuosina toteutettu monella tavalla jumalanpalveluselämän uudistusta. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten kaavoja on uudistettu.  Samoin on jumalanpalveluselämän toteutuksessa seurakuntalaisten osallistumista jumalanpalvelusten toteuttamiseen pyritty lisäämään eri tavoin. Jumalanpalveluselämän eri vaihtoehdoista katso tarkemmin Suomen ev.lut. kirkon kotisivuilta.

 

 

risti rannalla