Yhteisvastuukeräys 2022

 

Yhteisvastuukeräys on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys ja lähimmäisenrakkauden puolestapuhuja.  Yhteisvastuulla autetaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja maailman katastrofialueilla. Yhteisvastuukeräyksen suojelijana toimii Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Pitkä pandemia-aika on jättänyt jäljen nuorten ja lasten elämään. Nuorten mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyvät ongelmat ovat voimakkaassa kasvussa. Moni on jäänyt yksin ja tarvitsee nyt kipeästi apua niin Suomessa kuin maailman katastrofialueilla. Lapset ja nuoret tarvitsevat arkeensa aikuisten tukea, turvaa ja läsnäoloa. Yhteisvastuukeräys 2022 kerää varoja toimintaan, jolla nuorten arkeen voidaan lisätä aikuisten tuomaa turvaa. Me yhdessä voimme pitää huolen, että yksikään lapsi ja nuori ei jäisi yksin.

20% keräystuotosta jää keräväälle seurakunnalle, eli meille tänne Nakkilaan, ahdingossa olevien nuorten tukemiseksi tehtävään työhön sekä diakonia-avustuksiin.

Toiset 20% ohjataan Lasten ja nuorten keskukselle, joka kehittää muun muassa etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa tarjoten lisää turvallisia aikuisia nuorten arkeen. Valtakunnallisesti toimivan Netti-Saappaan vapaaehtoiset hakeutuvat nuorten luo sosiaalisessa mediassa ja tarjoavat tarvittaessa keskusteluapua. Saappaan uusin toimintamuoto on koulujen kanssa yhteistyössä kehitettävä KouluSaapas.

60% keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta kehittyvien maiden auttamiseen. Rahaston avulla pystytään käynnistämään ja toteuttamaan hätäaputoimenpiteitä kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa.

Anna lapsille ja nuorille valoisampi tulevaisuus – lahjoita Yhteisvastuukeräykseen!

 

Voit tukea oman seurakuntamme keräystä klikkaamalla alla olevaa kuvaa, joka ohjaa sinut maksulomakkeelle. Tule myös mukaan Yhteisvastuutapahtumiin. Kiitos tuestasi!

 

Kansainvälinen diakonia ja Yhteisvastuukeräys

Diakoniatyön johtosäännön mukaan ”harjoittaessaan diakoniaa seurakunta ja sen yksittäiset jäsenet pyrkivät kantamaan maailmanlaajuisen Kristuksen kirkon osana vastuuta myös kaukaisista lähimmäisistä ja seurakunta toteuttaa diakonista tehtäväänsä käyttämällä kansainvälisen diakonian kanavina kirkon ulkomaanapua ja kirkon lähetysjärjestöjä”.

Kirkon Ulkomaanapu

Kirkon Ulkomaanavun toiminnasta katso lisää järjestön omilta sivuilta.

  

Afrikan lapsi