Yhteisvastuukeräys 2020

 

Vuoden 2020 Yhteisvastuukeräys kerää rahaa vanhemmuuden tukemiseen Suomessa ja maailman katastrofialueilla. Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. 2020 Yhteisvastuu juhlii 70 vuotta jatkunutta, vuonna 1950 alkanutta taivaltaan!

Suomessa keräyksellä tuetaan vanhemmuutta. Puolet kotimaahan jäävästä osuudesta käytetään vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman välistä suhdetta vahvistaviin, kynnyksettömiin tukitoimiin eri puolilla Suomea. Apu voi olla esimerkiksi vertaistukea vanhemmalle, perheen yhteinen harrastusmahdollisuus tai luotettavan aikuisen tuki kuormittuneille perheille. Kumppaneina ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry. Toinen puolikas kotimaahan jäävästä osuudesta käytetään paikallisten seurakuntien kautta vanhemmuutta tukeviin toimintoihin. 40% keräystuotosta jää Suomeen.

Ulkomailla yhteisvastuuvaroin autetaan katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä. Tänä vuonna tuki keskittyy vanhemmuutta tukeviin toimenpiteisiin, esimerkiksi naisten ja äitien koulutukseen ja toimeentulomahdollisuuksien kasvattamiseen. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu, jonka katastrofirahastoon ohjataan 60% keräysvaroista.

Voit tukea oman seurakuntamme keräystä klikkaamalla alla olevaa kuvaa, joka ohjaa sinut maksulomakkeelle. Tule myös mukaan Yhteisvastuutapahtumiin. Kiitos tuestasi!

Yhteisvastuun 2020 tapahtumia Nakkilassa:

  • 2.2 klo 17 Yhteisvastuun aloitus Tuomasmessussa ja kirkkokahvit. Tule tutustumaan Yhteisvastuun teemaan ja kohteisiin.
  • 6.2 klo 12.30 Torstaikerhossa tutustutaan Yhteisvastuukeräykseen. Lisäksi Yhteisvastuuarpajaiset.
  • 10.2 klo 13  Päiväpiiri Yhteisvastuun teemalla.
  • 11.2 ja 13.2 klo 10 Perhekerhot tutustuvat Yhteisvastuukeräykseen.
  • 24.2 ja 28.2 Yhteisvastuu-lipaskeräys K-Supermarket Onnipekassa klo 9-18.
  • 29.2 klo 12.30 Yhteisvastuu Lavis Nakkilan Yhteiskoulun salissa, osoitteessa Porintie 13. Lavis on lavatansseihin perustuva hauska ja energinen jumppa.Mukaan tarvitset vesipullon, kevyet sisäkengät tai -tossut ja iloista mieltä! Voit jumpata tunnin tai kaksi, oman jaksamisesi mukaan. Lavista ohjataan 2x50 min. Ohjaajana Jaana Pelkonen. Osallistumismaksu 5€ yksi osuus ja 8€ molemmat osuudet. Osallistumismaksu lyhentämättömänä Yhteisvastuulle!
  • Helmikuun alussa jaetaan koteihin pankkisiirtolomake keräyksestä.

 

Kansainvälinen diakonia ja Yhteisvastuukeräys

Diakoniatyön johtosäännön mukaan ”harjoittaessaan diakoniaa seurakunta ja sen yksittäiset jäsenet pyrkivät kantamaan maailmanlaajuisen Kristuksen kirkon osana vastuuta myös kaukaisista lähimmäisistä ja seurakunta toteuttaa diakonista tehtäväänsä käyttämällä kansainvälisen diakonian kanavina kirkon ulkomaanapua ja kirkon lähetysjärjestöjä”.

Kirkon Ulkomaanapu

Kirkon Ulkomaanavun toiminnasta katso lisää järjestön omilta sivuilta.

  

Afrikan lapsi