Jussi Kärmeranta

Olen porilainen pastori, aviomies ja kahden lapsen isä. Parhaillaan toimin kappalaisena Länsi-Porin seurakunnassa, jossa vastuualueisiini kuuluu mm. hallintoon liittyvät tehtävät. Nakkilan seurakunnan kirkkoherran paikan hakeminen on minulle erityisen merkityksellistä siitä syystä, että olen kotoisin Nakkilasta, ja Nakkilan seurakunnalla ja erityisesti Nakkilan seurakunnan nuorisotyöllä on ollut ja on edelleen suuri merkitys minulle. Olen konservatiivi siinä mielessä, että pidän suuressa arvossa Raamattua, sen ohjeita ja lupauksia, ja uudistusmielinen taas siinä mielessä, että näen merkityksellisenä seurakunnan jatkuvan kehittymisen.

Luonteeltani olen kuunteleva ja toisille tilaa antava, ja tämä näkyisi myös johtamistyylissäni. Johtajana annan arvoa toisten omille näkemyksille, mutta samalla pidän tärkeänä sitä, että puhallamme yhteen hiileen ja rakennamme yhtä seurakuntaa. Yhteiset pelisäännöt ovat siis tärkeitä. Hallintotyön hyvä hoito luo pohjan sille, että muut seurakunnan toimijat – niin työntekijät kuin seurakuntalaisetkin – voivat palvella oman kutsumuksensa mukaisesti.

Puhuttaessa kirkon jäsenyydestä jotkut ovat kirkon jäseniä voidakseen tukea kirkon diakoniatyötä tai antaakseen jäsenyytensä kautta arvostusta kirkon merkitykselle kulttuurin ylläpitäjänä ja vahvistajana. Henkilökohtaisesti kuitenkin seurakunta on minulle tärkeä siksi, että saan siinä kokea yhteyttä toisiin kristittyihin ja Jumalaan, ja koska sen kautta voin toteuttaa kutsumustani kristittynä ja pappina.

Kuva ehdokas Jussi Kärmerannasta