Taloudellinen avustaminen

Diakoniatyö avustaa taloudellisesti ihmisiä, jotka joutuvat tinkimään jokapäiväisestä leivästä. Syitä voivat olla perustoimeentulon riittämättömyys tai äkilliset taloudelliset vaikeudet.

Taloudellisen avustamisen edellytyksenä on, että henkilö hakee ensisijaisesti perustoimeentulotukea. Sen jälkeen tutkitaan hänen taloudellinen kokonaistilanteensa ja avuntarve.

Taloudelliseen avustamiseen etsitään tarvittaessa yhteistyökumppaneita, ja asiakasta pyritään tukemaan kokonaisvaltaisesti tarjoamalla keskusteluapua ja ohjaamalla tarvittaessa muun avun piiriin.  Avustaminen on yleensä kertaluonteista ja avustusmäärärahojen puitteissa tapahtuvaa. Taloudellisesta avustamisesta vastaa diakoniatyöntekijä.

TALOUDELLISIA AVUSTUKSIA EI MYÖNNETÄ DIAKONIATYÖNTEKIJÄN POISSA OLLESSA!