Ulkoläksyt


Uskontunnustus

Minä uskon Jumalaan,  
Isään, Kaikkivaltiaaseen,  
taivaan ja maan Luojaan,  
  
ja Jeesukseen Kristukseen,  
Jumalan ainoaan Poikaan,  
meidän Herraamme,  
joka sikisi Pyhästä Hengestä,  
syntyi neitsyt Mariasta,  
kärsi Pontius Pilatuksen aikana,  
ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,  
astui alas tuonelaan,  
nousi kolmantena päivänä kuolleista,  
astui ylös taivaisiin,  
istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan,  
oikealla puolella  
ja on sieltä tuleva tuomitsemaan  
eläviä ja kuolleita,  
  
ja Pyhään Henkeen,  
pyhän yhteisen seurakunnan,  
pyhäin yhteyden,  
syntien anteeksiantamisen,  
ruumiin ylösnousemisen  
ja iankaikkisen elämän.


Isä meidän -rukous

Isä meidän, joka olet taivaissa.  
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.  
Tulkoon sinun valtakuntasi.  
Tapahtukoon sinun tahtosi,  
myös maan päällä niin kuin taivaassa.    
Anna meille tänä päivänä  
meidän jokapäiväinen leipämme.    
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,  
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,    
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.    
Äläkä saata meitä kiusaukseen,  
vaan päästä meidät pahasta.  
Sillä sinun on valtakunta  
ja voima ja kunnia iankaikkisesti.  
Aamen.  
(Matt. 6:9–13; Luuk. 11:2–4)


Herran siunaus

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä.
Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon
teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa
teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.
(4. Moos.6:24–26)


Pienoisevankeliumi

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon,
että antoi ainoan poikansa,
jottei yksikään, joka häneen uskoo,
joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.
(Joh. 3:16)