Diakonia

Diakonia on kristillisestä rakkaudesta nousevaa lähimmäisen palvelua. Diakonia on yksi seurakunnan perustehtävistä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Diakonia kuuluu kaikille seurakunnan jäsenille, mutta seurakunnassa on oltava myös diakonian virka.  
                  
Diakoniatyössä toimii diakoniatyöntekijä Niina Koivisto. Diakoniatyötä ja viranhaltijan työtä ohjaavat johtosäännöt. Diakoniatyöstä vastaava teologi on kappalainen Lasse Vappula.  

Diakoniatyön kantavana toiminta-ajatuksena on henkisen, hengellisen ja taloudellisen tuen antaminen niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muu apu tavoita. Toisin sanoen diakoniatyön tehtävänä on huolehtia siitä, että evankeliumin sanoma toteutuu seurakunnassa lähimmäisenrakkautena sanoin ja teoin.                  

 

Kädet
sydämet