Hautaan siunaaminen

Läheisen ja rakkaan ihmisen poismeno koskettaa syvälle ja tuo kaipauksen ja ikävän. Kun läheinen on kuollut, on ryhdyttävä valmistelemaan hautaamista. Se on omaisten tehtävä, usein raskas, mutta kuitenkin tärkeä velvollisuus. Hautaamisen arvokkaalla hoitamisella kunnioitamme vainajan muistoa.

Käytännössä hautaamiseen liittyvien asioiden valmisteleminen aloitetaan seurakuntatoimistosta. Siunaustoimituksen valmistelut aloitetaan mahdollisimman pian kuoleman jälkeen ottamalla yhteyttä seurakuntatoimistoon.  Seurakuntatoimistossa sovitaan siunauksen käytännön järjestelyistä, tilavarauksista ja toimittajista sekä hautapaikasta. Pääsääntöisesti siunaukset toimitetaan lauantaisin, mutta myös perjantaina tai muina arkipäivinä.

Siunaamisen toimittaa seurakunnan pappi tai muu omaisten tehtävään pyytämä pappi. Siunaamisen toimittava pappi ottaa yhteyttä omaisiin ennen siunauspäivää ja sopii yhteisen tapaamisen ajankohdasta. Toimituskeskustelussa keskustellaan läheisen menetyksen tuomasta surusta sekä käydään läpi siunaustilaisuuden kulku. Omaiset voivat ehdottaa veisattavat virret, muun musiikin ja muita yksityiskohtia. He voivat kertoa vainajasta siunauspuheen valmistamista varten sekä jakaa surua ja rukoillakin yhdessä papin kanssa.

Hautaan siunaaminen on jumalanpalvelus, jossa osoitamme kiitollisuutta ja kunnioitusta poismennyttä ja hänen elämäntyötään kohtaan ja siunaamme hänet rauhaan siihen päivään asti, kunnes Jeesus Kristus tulee kunniassa ja kirkkaudessa.

Siunaustilaisuus toimitetaan kirkossa tai haudalla.  Siunaustilaisuuden kaavan kuuluu muutama virsi, papin suorittama siunaaminen sekä omaisten ja läheisten muistokukat ja viimeiset tervehdykset.  Vaikka siunaus toimitetaan sisällä kirkossa, voidaan muistokukat laskea vasta ulkona haudalla tai jo sisällä.

Hautaus voi olla arkkuhautaus tai tuhkahautaus. Arkku lasketaan joko vanhaan tai uuteen hautapaikkaan. Uurnahautausta varten luovutetaan uusi hautapaikka uurnahautausalueelta. Uurna voidaan kätkeä myös vanhaan arkkuhautapaikkaan. Suosittu tapa on tuhkan kätkeminen muistolehtoon, jolloin erillistä hoidettavaa hautapaikkaa ei tarvita. Uurnahautauksessa varsinaisen siunaustilaisuuden jälkeen vainaja viedään Poriin tuhkattavaksi ja uurnan hautaan laskeminen tapahtuu myöhemmin sovittavana ajankohtana. Siunaus tapahtuu aina ennen tuhkaamista ja hautaamista.

Muistotilaisuuden kulku on vapaa. Pääsääntöisesti se muodostuu musiikista, virsistä, lyhyistä puheista, adressien lukemisesta sekä tarjoilusta. Toimituskeskustelussa omaiset sopivat muistotilaisuuden ohjelmasta papin kanssa.

Vainajan nimi ilmoitetaan jumalanpalveluksessa hautausta seuraavana sunnuntaina, ellei toisin sovita.  

Kirkkoon kuuluvat vainajat siunataan kristillisen tavan mukaan. Myös kirkkoon kuulumaton voidaan siunata, jos on tiedossa, ettei toimita vainajan tahdon vastaisesti.  
 

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Kuoleman koskettaminen paljastaa elämän rajallisuuden. Omien läheisten lisäksi tukea antaa myös seurakunta. 

Kuoleman jälkeen on toivoa

Hautausopas

Nakkilan seurakunnan hautaukseen liittyviä löydät omasta hautausppaastamme tästä.