Kaste

Kaste perustuu Jeesuksen antamaan kastekäskyyn ( Matt. 28:18-20 ). Kasteessa Jumala liittää ihmisen Jeesuksen Kristuksen yhteyteen, kristillisen seurakunnan jäseneksi ja siten osaksi Kristuksen kirkkoa. Pyhässä kasteessa kastettava saa pelastuksen lahjan ja Pyhän Hengen. Kasteessa lapsesta tulee seurakunnan ja samalla kirkon jäsen.

Seurakunta muistaa kaikkia vuoden aikana kastettuja lapsia rukoilemalla heidän puolestaan jumalanpalveluksissa. Lisäksi kasteen jälkeen jokaisen lapsen nimi lisätään Nakkilan kirkon seinällä sijaitsevaan Kastepuuhun.

Kasteen ajankohdasta, kastekeskustelusta ja kastavasta papista sopiminen tapahtuu soittamalla
seurakuntatoimistoon sen aukioloaikoina, puh. 044 4866 500.

Kastepuu

Nakkilan kirkossa on näkyvillä käsinkirjailtu Kastepuu-teos. Vuoden aikana puuhun kerätään kaikkien seurakunnan jäseniksi otettujen lasten nimet. Nimi kirjoitetaan puun lehden muotoiseen paperiin kastetilaisuuden aikana.

Ristiäiset

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku