Uutislistaukseen

Talouspäällikön virka haettavana

Nakkilan seurakunnassa on haettavana

 

TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA

 

Nakkilan seurakunta on vireä noin 4500 jäsenen seurakunta Porin läheisyydessä.  Vakinaisia työntekijöitä on 13.

 

Talouspäällikön monipuoliseen ja haasteelliseen tehtävään kuuluu johtaa, valvoa ja suunnitella seurakunnan talous- ja palkkahallintoa, laskentatointa, hankintatointa, varojen ja omaisuuden hoitoa sekä hautaus- ja kiinteistötointa. Talouspäällikkö toimii myös hallinnon kokousten sihteerinä ja esittelijänä omia alojaan koskien sekä kiinteistötoimen työntekijöiden esimiehenä.

 

Talouspäällikön virkaan vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto (vähintään Tradenomi/ AMK) tai toisen asteen tai vastaavan tasoinen muu tehtävään soveltuva tutkinto ja riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakuntahallinnon tuntemusta ja johtamistaitoa. Arvostamme esimieskokemusta, kokemusta kiinteistöasioista, hyvää IT-osaamista ja kokemusta seurakunnan taloudesta ja hallinnosta.

 

Viran palkkaus määritellään Kirkon ylimmän johdon palkkausjärjestelmän J20- hinnoitteluryhmän mukaisesti.

 

Virkaan valitun toivomme aloittavan perehdytysjaksolla 1.7.2019 alkaen ja sen jälkeen talouspäällikön vuosilomasijaisena vuoden loppuun. Vakinainen virkasuhde alkaa 1.1.2020.

 

Virkaan valittavan on oltava Suomen ev.lut. kirkon jäsen ja hänen on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.  Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Nakkilan seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset liitteineen tulee lähettää 14.3.2019 klo 12 mennessä postitse osoitteeseen Nakkilan seurakunta, PL 17, 29251 Nakkila tai sähköpostilla osoitteeseen markku.jarvio@evl.fi. tai Nakkilan seurakunnan kirkkoherranvirastoon, osoite Kirkkokatu 5, Nakkila. Emme palauta hakemuksia ja liitteitä. Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 10.4.2019.

 

Lisätietoja antavat kirkkoherra Markku Järviö, puh 044-4866511 tai markku.jarvio@evl.fi ja talouspäällikkö Soili Karilainen, puh 044-4866530 tai soili.karilainen@evl.fi.

17.1.2019 07.00