Uutislistaukseen

Rukouspäiväjulistus 2022

Suomessa on vuodesta 1676 lähtien vietetty säännöllisesti rukouspäiviä, joita aiemmin oli neljä ja ne olivat valtiovallan määräämiä. Kansallisten rukouspäivien valinta ja päättäminen on ollut kirkkojen omissa käsissä vuoden 2004 alusta lähtien. Vuonna 2008 siirryttiin neljästä rukouspäivästä kahden rukouspäivän käytäntöön. Rukouspäivien valmistelusta ja aineistosta vastaa Suomen Ekumeeninen Neuvosto.

Rukouspäiväjulistus on yli 400-vuotiaana perinteenä yksi valtionpään vanhimpia virkatehtäviä. Tasavallan presidentti päättää virkakautensa alussa siitä, jatkaako hän tätä käytäntöä.

 

JULISTUS KAHDESTA EKUMEENISESTA RUKOUSPÄIVÄSTÄ VUONNA 2022

“Me näimme hänen tähtensä nousevan ja tulimme kunnioittamaan häntä.”

(Matt. 2:1-12)

Ihminen tarvitsee toivoa. Toivo antaa uskoa huomiseen ja kantaa vaikeiden ja raskaiden aikojen yli. Koronapandemia on horjuttanut ihmisten toivoa ja tuonut tilalle epävarmuutta, pelkoa huomisesta, toivottomuutta ja turvattomuutta. Olemme kokeneet suuria muutoksia lyhyessä ajassa.

Olemme nähneet kuitenkin myös toivon pilkahduksia, jotka ovat olleet kuin tähtiä taivaalla. Rajoitteiden jälkeen tuli mahdollisuus läheisten tapaamiseen ja harrastustoimintaan osallistumiseen. Myös lääketieteen saavutukset pandemian nujertamiseksi ovat tuoneet toivoa. Yhteiskunta on kyennyt toimimaan ja suojaamaan kansalaisia.

Kristillisen uskon mukaan Jumala kutsuu ihmisiä epätoivosta toivoon, pimeydestä valoon. Ekumeenisen rukousviikon teema nostaa esille Kristuksen kirkkauden toivona. Itämaan tietäjät tekivät vaivalloisen matkan löytääkseen kuninkaan. Tähti johdatti heitä koko matkan Betlehemiin, jossa he näkivät Jeesus-lapsen, osoittivat hänelle kunnioitusta ja antoivat hänelle lahjoja. He löysivät etsimänsä, kun tähti johdatti heidät perille.

Vuonna 2022 Ekumeenisen vastuuviikon teema käsittelee kohtuullisuutta. Ihminen on kutsuttu Luojan työtoveriksi pitämään huolta luomakunnasta. Meitä kutsutaan kohtuullisuuteen sekä elintapojemme että kulutuksemme suhteen. Kulutus varsinkin rikkaissa maissa vaikuttaa koko maapalloon. Ilmastonmuutos, taloudelliset ja sosiaaliset epäoikeudenmukaisuudet sekä ekologisesti kestämätön elämäntapa uhkaavat maailman tulevaisuutta.

Raamattu varoittaa ahneudesta. Omat valintamme vaikuttavat kestävään kehitykseen maapallolla. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen vaikuttaa myös ihmisten hyvinvointiin. Ihminen on täysin riippuvainen luomakunnan tasapainosta.

Maapallon ekosysteemi on herkkä kokonaisuus. Luovuudella sekä kohtuullisella ja vastuullisella elämäntavalla jokainen voi tuoda toivoa paremmasta huomisesta.

Sanoma toivosta kutsuu meitä rukoilemaan ja toimimaan luomakunnan parhaaksi. Haasteiden ja vaikeuksien keskellä uskomme, että Jumala toimii kauttamme luodakseen maailman, missä oikeudenmukaisuus, rauha ja ihmisten välinen solidaarisuus toteutuvat. 

 

Helsingissä 11. lokakuuta 2021

Tasavallan presidentti

Sauli Niinistö

13.1.2022 20.11