Uutislistaukseen

Pyhäpäivän sana 28.2.

Rukous ja usko: Jaak. 1:2-6

 

Rohkea rukous näkee yli aaltojen

On helppo iloita onnistumisista ja menestyksestä. Koettelemuksista ja vaikeuksista iloitseminen onkin jo paljon vaikeampaa.

Jaakob kääntää kirjeessään iloitsemisen ajatuksen päälaelleen. Koettelemukset voivat olla siunaus ja kasvattava kokemus, ilon aihe. Ne saavat aikaan kestävyyttä ja hyvän lopputuloksen. Koetuksen hetkessä on kuitenkin vielä vaikeaa nähdä lopputulosta, mutta jo silloin voi heittäytyä Jumalan varaan ja turvautua hänen apuunsa.

Epäilyksiä Jaakob vertaa tuulen ajamiin meren aaltoihin. Sellaiset aallot ovat levottomia ja edestakaisin vellovia, pahimmillaan tuhoisia voimia. Uskon rukous ei anna epäuskon aaltojen lannistaa. Se asettaa luottamuksen olosuhteiden tuolle puolelle, Häneen, joka tekee mahdottomat mahdollisiksi.

Rohkea rukous katsoo Vapahtajaan, ei ihmisen rajallisuuteen tai ympärillä pauhaavaan maailmaan. Rohkeus rukouksessa ei ole sanojen voimaa tai hurskaita sanakäänteitä. Se on lepoa ja luottamusta Jumalan mahdollisuuksiin ja hänen rakastavaan ja hyvään tahtoonsa. Isä meidän -rukous on esimerkki rohkeasta uskon rukouksesta. Se on julistusta ja anomista Jeesuksen opettamin sanoin. Siinä tiivistyy kaikki oleellinen.

Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. (Sak. 4:6b)

 

Kysymykset:

  1. Miten Jaakob rohkaisee koettelemusten keskellä olevia?
  2. Mistä ihminen voi koettelemusten keskellä löytää iloa?
  3. Millainen on sinun mielestäsi uskon rukous?            
  4. Missä tilanteissa sinun on vaikea uskoa Jumalan mahdollisuuksiin?

 

Julkaistu Hetkinen 1/2021-oppaassa.

 

-Satu Salo

28.2.2021 10.29