Uutislistaukseen

Avoinna varhaisnuorisotyönohjaajan virka

Varhaisnuorisotyönohjaajan virka

Virkaan etsitään henkilöä, joka pystyy hoitamaan varhaisnuoriso-, lapsi- ja rippikoulutyön edellyttämiä työtehtäviä, sekä muita työnantajan määrittelemiä tehtäviä seurakunta- ja kasvatustyön kentässä.

Työtehtävät määrittyvät työnjaon perusteella. Työnjaosta vastaa työalan lähiesimies.

Kelpoisuusvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto. Hakijan eduksi katsotaan koulutus ja/tai kokemus lapsityöstä. Tehtävään valitun tulee olla konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Tehtävän palkkaus on kirkon virkaehtosopimuksen vaativuusryhmän 502 mukainen. Valinnassa sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Valittavan on toimitettava rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote, sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka täytetään 1.6.2018 lukien tai erillisen sopimuksen mukaan.

Hakemukset liitteineen 1.3.2018 klo 12.00 mennessä kirjeitse osoitteella Nakkilan seurakunta, PL 17, 29251 Nakkila.

Haastattelut torstaina 8.3. haastatteluun kutsuttaville.

Lisätiedot  lehtori Satu Salo, satu.salo@evl.fi,  puh. 044 4866513 (19.2. jälkeen) tai kirkkoherra Markku Järviö, markku.jarvio@evl.fi,  puh. 044 4866511.

 

8.2.2018 13.44