Uutislistaukseen

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

 

Nakkilan seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 Nakkilan seurakunnan seurakuntatoimistossa Kauppatie 2, 29250 Nakkila

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä Nakkilan seurakunnan seurakuntatoimistoon, osoite Kauppatie 2, 29250 Nakkila

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.

Nakkila 14.06.2022

Nakkilan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Lasse Vappula

Kuulutus on ollut nähtävänä Nakkilan seurakunnan ilmoitustaululla 23.8.5.9.2022.

Kuulutus on julkaistu 24.8.2022 sanomalehdessä Satakunnan viikko.

Lisäksi kuulutus on ollut nähtävänä seurakunnan kotisivuilla osoitteessa www.nakkilanseurakunta.fi   23.8.5.9.2022

Puheenjohtaja Lasse Vappula

23.8.2022 08.13