Uutislistaukseen

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

 

Nakkilan seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 19 jäsentä kirkkovaltuustoon

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun (mainittuihin luottamustoimiin) on ehdokas,

  1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
  2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
  3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
  4. joka ei ole vajaavaltainen
  5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
  6. joka ei ole tämän seurakunnan (seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan) viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Nakkilan seurakunnan seurakuntatoimistoon, Kauppatie 2, joka on avoinna ma-to 9—12 sekä 15.9.2022 kello 9.0016.00.

Nakkilan seurakunnan seurakuntatoimiston osoite on:  Kauppatie 2, 29250 Nakkila

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Nakkilan seurakunnan seurakuntatoimistosta, osoitteesta Kauppatie 2 ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Nakkilassa 14.06.2022

Nakkilan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Lasse Vappula

Kuulutus on ollut nähtävänä Nakkilan seurakunnan ilmoitustaululla 3.8.15.9.2022.

Kuulutus on julkaistu 3.8.2022 sanomalehdessä Satakunnan viikko.     

Lisäksi kuulutus on ollut nähtävänä seurakunnan kotisivuilla osoitteessa

www.nakkilanseurakunta.fi  3.8.15.9.2022

Puheenjohtaja Lasse Vappula

9.8.2022 08.48