Ulkoläksyt

Kymmenen käskyä

1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia.  
2. Älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä.  
3. Pyhitä lepopäivä.  
4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi.  
5. Älä tapa.  
6. Älä tee aviorikosta.  
7. Älä varasta.  
8. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.  
9. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta.  
10. Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu.  
(2 Moos. 20:2–17; 5 Moos. 5:6–21)


Uskontunnustus

Minä uskon Jumalaan,  
Isään, Kaikkivaltiaaseen,  
taivaan ja maan Luojaan,  
  
ja Jeesukseen Kristukseen,  
Jumalan ainoaan Poikaan,  
meidän Herraamme,  
joka sikisi Pyhästä Hengestä,  
syntyi neitsyt Mariasta,  
kärsi Pontius Pilatuksen aikana,  
ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,  
astui alas tuonelaan,  
nousi kolmantena päivänä kuolleista,  
astui ylös taivaisiin,  
istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan,  
oikealla puolella  
ja on sieltä tuleva tuomitsemaan  
eläviä ja kuolleita,  
  
ja Pyhään Henkeen,  
pyhän yhteisen seurakunnan,  
pyhäin yhteyden,  
syntien anteeksiantamisen,  
ruumiin ylösnousemisen  
ja iankaikkisen elämän.


Isä meidän -rukous

Isä meidän, joka olet taivaissa.  
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.  
Tulkoon sinun valtakuntasi.  
Tapahtukoon sinun tahtosi,  
myös maan päällä niin kuin taivaassa.    
Anna meille tänä päivänä  
meidän jokapäiväinen leipämme.    
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,  
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,    
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.    
Äläkä saata meitä kiusaukseen,  
vaan päästä meidät pahasta.  
Sillä sinun on valtakunta  
ja voima ja kunnia iankaikkisesti.  
Aamen.  
(Matt. 6:9–13; Luuk. 11:2–4)


Herran siunaus

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä.
Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon
teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa
teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.
(4. Moos.6:24–26)


Pienoisevankeliumi

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon,
että antoi ainoan poikansa,
jottei yksikään, joka häneen uskoo,
joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.
(Joh. 3:16)


Lähetys- ja kastekäsky

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni:
kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne
kaikki päivät maailman loppuun asti.
(Matt. 28:18-20)


Rakkauden kaksoiskäsky

Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi,
koko sielustasi ja mielestäsi.
Tämä on käskyistä suurin ja tärkein.
Toinen yhtä tärkeä on tämä:
Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.
(Matt. 22:37-39)