Esirukouspyyntö

Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Fil. 4:6

Tällä lomakkeella voit jättää esirukouspyynnön seurakuntaan.