Diakonia

Diakonia on kristillisestä rakkaudesta nousevaa lähimmäisen palvelua. Diakonia on yksi seurakunnan perustehtävistä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Diakonia kuuluu kaikille seurakunnan jäsenille, mutta seurakunnassa on oltava myös diakonian virka.  
                  
Diakoniatyössä toimii 16.8. alkaen vs. diakoni Liisa Pohjonen. Diakoniatyötä ja viranhaltijan työtä ohjaavat johtosäännöt. Diakoniatyöstä vastaava teologi on kappalainen.  

Diakoniatyön kantavana toiminta-ajatuksena on henkisen, hengellisen ja taloudellisen tuen antaminen avuntarpeessa oleville. Toisin sanoen diakoniatyön tehtävänä on huolehtia siitä, että evankeliumin sanoma toteutuu seurakunnassa lähimmäisenrakkautena sanoin ja teoin.