2018 – HENKILÖVAIHDOSTEN JA REMONTOINNIN VUOSI

 

Vuoden 2018 toiminta noudattaa pääosin hyväksi todettuja muotoja.  Eri työmuodot keskittyvät toiminnassaan perustehtävän toteuttamiseen sekä eri ikäryhmien tavoittamiseen tapahtumien välityksellä. Toiminnan tukena ovat perustetut vastuu- ja työryhmät.

 

Tiedotukseen ja viestintään kiinnitetään edelleen painoarvoa. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt tiedotus- ja viestintäsuunnitelman, johon ei ole tiedossa olevia muutoksia. Seurakunta järjestää monenlaista toimintaa eri ikäryhmille. On tärkeää, että seurakuntalaiset saavat myös tiedon tästä tarjonnasta. Seurakunnan oma tiedotuslehti ”Kirkon vaiheilla” julkaistaan 4 kertaa vuoden aikana ja jaetaan suunnitelman mukaan Postin jakelussa jokaiseen talouteen Nakkilan kunnan alueella, joissa ei postilaatikossa ole kieltoa mainospostin jakamisesta.

 

Verkossa tapahtuvaan viestintään kiinnitetään myös erityistä huomiota. Seurakunnan kotisivuja kehitetään koko ajan kaikkien työmuotojen yhteisenä projektina. Samoin seurakunta on mukana sosiaalisessa mediassa.

 

Vuoden 2018 isoja asioita ovat toisaalta seurakuntatalojen korjaukset ja toisaalta henkilövaihdokset. Vuoden aikana selvitetään kumpi talo, sisätilaongelmista kärsinyt seurakuntakeskus, vaiko seurakuntakoti on kannattavampaa korjata. Kahden talon korjaukseen ja ylläpitoon eivät verovarat riitä.

 

Samoin tulevana vuonna on tarkoitus myydä purettavaksi kosteusvaurioitunut Hormiston rukoushuone. Rukoushuonetta ei kannata remontoida, koska sen käyttö on niin vähäistä.

 

Työntekijöistä kasvatustyöntekijä Pirkko-Liisa Metsäranta-Viljanen ja lastenohjaaja Terttu Mikola jäävät eläkkeelle tulevan vuoden aikana. Kasvatustyöhön palkataan kokoaikainen viranhaltija. Vielä on tarkoitus löytää pitkään sijaisten hoidossa olleeseen diakonityöntekijän virkaan vakinainen viranhaltija.

 

Nakkilan seurakunta sai vuonna 2012 merkittävän lahjoituksen. Annikki ja Väinö Levola olivat testamentanneet koko omaisuutensa seurakunnalle. Testamentin ehtojen mukaan perustettiin säätiö pitämään omaisuudesta huolta. Rahat ovat seurakunnan käyttöön tarkoitettuja. Varoista avustetaan vuosittain kristillistä lähetystyötä kehitysmaissa. Säätiön omaisuus kirjanpidossa 31.12.2016 oli 729 575 €. Seurakunnan kirjanpidossa oli 31.12.2016 edellisten vuosien ylijäämiä jäljellä 473 269 €.

 

Kirkon julkisivukorjaus toteutettiin vuonna 2014. Korjausta varten otetusta lainasta on 31.12.2017 maksamatta 560 000 €.

 

Kirkkovaltuuston linjausten mukaan säätiön varoja käytetään talousarvion tasapainottamiseen vuosittain kirkon julkisivukorjauksen poistojen verran. Talousarvioon sisältyy säätiön avustus 70 000 €. Merimaan leirikeskuksen myyntiä jatketaan. Merimaan alueelle on vireillä yleiskaavan muutos, joka mahdollistaa Merimaan jakamisen kolmeen erilliseen tilaan. Hormiston rukoushuone on poistettu käytöstä.

Vuoden 2018 talousarvio perustuu 1,75 %: n suuruiseen kirkollisveroprosenttiin. Vuosikate on plussalla 177 114 €.  Talousarvio on 236 € ylijäämäinen. Talousarvion tasapainottamiseen on käytetty säätiön varoja 70 000 €.

 

Kirkollisverotulojen kasvuksi on arvioitu 1.1.2017 toteutettu veroprosentin noston aiheuttama lisäys.  Kirkollisverotulot ovat 1 189 000 €.  Valtion korvauksen arvioidaan vuonna 2018 olevan 108 000 €.

 

Investointiosaan on kirjattu seurakuntakeskuksen/seurakuntakodin peruskorjauksen suunnitteluun 50 000 € ja kirkon ovien lukituksen uusimiseen 5 000 €.

Talousarvion kokonaisuudessaan löydät tältä sivulta alempaa.

Vuoden 2016 tilinpäätös muodostui huomattavasti ennakoitua paremmaksi. Alijäämää tuli 314 euroa suunnitellun 159 652 alijäämän euron sijaan. Suunniteltua paremman tuloksen muodostumiseen vaikutti henkilöstö- ja kiinteistömenojen jääminen arvioitua pienemmiksi.

 

Kohti vuotta 2020 - Nakkilan seurakunnan strategia

PowerPoint-diat strategiasta löydät täältä.